top of page

Általános szerződési feltételek és szerzői jogi tájékoztatás

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (tanulommagamtreningek.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://tanulommagamtreningek.hu/aszf, 2023. május 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, Szerzői jogi tájékoztató, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 • Dóczi Attila E.V.

 • Székhely: 2700 Cegléd, Borház utca 16

 • Adószám: 69294181-1-33

 • Cégjegyzékszám: 52975459

 • Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2023/000202

 • Bankszámlaszám:

 •  Unicredit Bank, 10918001-00000051-81680009

 •  IBAN: HU24 1091 8001 0000 0051 8168 0009

 • Email: info KUKAC tanulommagamtreningek.hu

 • Képviselő: Dóczi Attila

 • Telefonszám: 06 30 544 0545

 

1. SZEMÉLYES TRÉNING REGISZTRÁCIÓ ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1 Regisztráció

A tréningen minimum 18 évet betöltött magyar és külföldi állampolgárok vehetnek részt a kiválasztott tréningre történő regisztráció után. Felhasználó a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció menete:

 • Adatok – A tanulommagamtreningek.hu oldalon a regisztráló megadja, hogy melyik tréningen szeretne részt venni, valamint a résztvevő(k) nevét, telefonszámát, számlázási címét.

 • Fizetés – Az adatok megküldésekor a részvételi díj 100%-ának megfelelő összeget fizet be a Szervező Unicredit Banknál 10918001-00000051-81680009, vezetett számlájára online bankkártyával a Stripe fizetési rendszeren keresztül.

 • A regisztráció a vásárlások beérkezési sorrendjében történik.

1.2 Fizetési módok

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Átutalással: Ha a Felhasználó valamilyen oknál fogva nem képes az online fizetési rendszer használatára, akkor van lehetőség átutalással is fizetni, de ehhez a tulajdonos jóváhagyása szükséges aminek részleteiről az info@tanulommagamtreningek.hu email címen tud információt kapni. A Felhasználó a megrendelt szolgáltatás ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a tréningen való részvételre.

A tréningrésztvevő mind az adatok, mind az utalás beérkezéséről emailes értesítést kap. A regisztráció az előleg beérkeztével válik teljessé. A tréningrésztvevő a tréning dátuma előtti hetedik-negyedik nap között emailben értesítést kap a tréning részletes információival (személyes tréningek esetén: helyszín, kapukód, parkolás, ebéd, szünetek, hogyan készüljünk; online tréningek esetén: a tréning linkje, csatlakozási ajánlások, a részvétel szabályai, stb).

 

1.3 Lemondás

A tréningrésztvevő írásban (emailben) lemondhatja a részvételét azon a tréningen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett. Az előleg összegétől függetlenül a lemondások miatti visszautalások az alábbiak szerint történnek:

 • Amennyiben a lemondás több, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett összeg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül. A résztvevő kérvényezheti, hogy az összeg ne kerüljön visszafizetésre, hanem a részvételi lehetőséget egy másik időponton váltja be. Erre lehetősége van a következő 3 hónapban a Szolgáltatóval egyeztetett bármely időponton.

 • Amennyiben a lemondás 3-7 nappal, azaz 72-168 órával a tréning kezdete előtt történik, a befizetett összeg nem jár vissza, viszont 3 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen.

 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 3 nappal, azaz 72órával a tréning kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, a befizetett összeg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

Több napos tréningek esetén a teljes összeg rendezése legkésőbb az első nap végéig esedékes.

A regisztráció módosítására egy alkalommal van lehetőség, utána a befizetett összeg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

A befizetett teljes összeg csak az adott tréningen használható fel, vagyis a hiányzások nem pótolhatóak be másik tréningalkalommal, és a befizetett összeg nem jár vissza. Amennyiben tehát egy résztvevő az adott tréningen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Amennyiben egy tréningrésztvevő értesítés nélkül nem jelenik meg az adott képzésen, akkor az Tanulom Magam Tréningek szervezője fenntartja a jogot, hogy a továbbiakban ettől a jelentkezőtől ne fogadjon el regisztrációt más képzésekre.

A tréning Szervezője írásban (emailben) lemondhatja a tréninget, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (minimum 5 fő). Ebben az esetben a befizetett összeget az indító számlaszámra a tréning szervezője a tréning tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja. A regisztráció folyamán befizetett összeg visszautalásához szükségünk van a jelentkező számlaszámára.

 

1.4 Különleges helyzetek

A Szervezőnek jogában áll egy meghatározott időpontra meghirdetett személyes képzést online színtérre tenni vagy törölni, amennyiben a tréner a tanfolyam személyes megtartásában vagy a résztvevők a tanfolyamon való személyes részvételükben rajtuk kívül álló, sok embert érintő esemény (pl.: földrengés, tűzvész, járvány, karantén, árvíz, háború, forradalom, felkelés, szabotázs, kijárási tilalom stb.) miatt akadályoztatva vannak, vagy a Tanulom Magam Tréningek szervezőjének megítélése szerint a biztonságos személyes találkozás nem oldható meg. A Szervező ez esetben a résztvevőket a lehető leghamarabb értesíti a képzés online színtérre váltásáról, illetve elmaradásáról.

Elmaradás esetén kérésük alapján vagy maradéktalanul visszautalja a jelentkezők befizetett összegét az értesítés napjától számított 8 napon belül, vagy lehetőséget biztosít egy későbbi személyes tanfolyamra történő átjelentkezésre.

Személyesből online színtérre váltás esetén, amennyiben a regisztrált résztvevő nem kívánja online elvégezni a képzést, úgy lehetőséget biztosítunk egy 6 hónapon belüli ugyanolyan tanfolyamra történő átjelentkezésre. Ezen átjelentkezés után további dátummódosítás nem lehetséges – ha ezen személyes tréningre a regisztrált résztvevő nem tud eljönni, akkor a befizetett előleg elvész.

1.5 A tréning

Amennyiben a tréner úgy ítéli meg, hogy egy résztvevő jelenléte a maszk hiánya, vagy orrot és szájat nem eltakaró viselése miatt nem biztonságos a csoport számára, esetleg nem hasznos a résztvevő számára, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Távozása esetén 5 munkanapon belül visszautaljuk a befizetett előleget az indító bankszámlaszámra. Kártyás (SimplePay) fizetés esetén ehhez szükség van a számlaszám külön megadására.

Amennyiben egy résztvevő az adott tréningen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

A tréningen hagyott tárgyakat (pl.: munkafüzet, kulacs, esernyő stb…) 15 napig őrizzük meg, utána jótékonysági szervezeteknek ajánljuk fel vagy a hulladékok között végzi.

6. KUPONOK, KEDVEZMÉNYEK

A kuponok olyan kedvezményt biztosítanak, melyek értékével csökkenthető a vásárlás összege. A kuponokhoz különböző promóciók révén lehet hozzájutni. A kupon érvényesítése a kosár oldalon és az oldalak alján található kupon beváltó dobozban történik a kupon kód megadásával, majd a „Kupon beváltása” gomb megnyomásával. A kupont elfogadása esetén automatikusan levonásra kerül a kupon értéke a rendelés végösszegéből.

 

A rendelés véglegesítését követően nincs mód a kupon utólagos beszámítására. A kupon készpénzre nem váltható, részteljesítés nem lehetséges. A fel nem használt összegrész elvész.

Amennyiben a kupon által nyújtott kedvezményre nem jogosult fél használja a kuponkódot (pl: tréningrésztvevőknek járó kupont olyasvalaki használ fel, aki nem járt nálunk tréningen), és ezzel kedvezményes vásárlást eszközöl, akkor a Szerevező jogosult a hozzáférését felfüggeszteni, azaz pusztán a kuponkód ismerete nem jogosít fel kedvezményes vásárlásra.

7. SZERZŐI TULAJDONJOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal és annak teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A tanulommagamtreningek.hu weboldalon található információk, oktatási segédanyagok, eBookok, videókurzusok, cikkek, előadások szerzője Dóczi Attila tulajdona, szellemi terméke. Az ettől eltérő eseteket a weboldalon külön jelezzük.

Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része rögzíthető, másolható vagy módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot bármilyen módon átvenni a jogtulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A weboldal és annak tartalma tekintetében a kizárólagos jogtulajdonos a mindenkori szerző.

A Tanulom Magam Tréningek nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak, a Szerződésben meghatározott időtartamban és mértékben. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes, egyedüli használatára veheti igénybe. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást nem veheti igénybe más személlyel együtt, illetve a Szolgáltatás tartalmát nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy számára nem továbbíthatja, nem teheti elérhetővé. A Szolgáltatás használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Tanulom Magam Tréningek szervezőjének előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

A weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Tanulom Magam Tréningekkel megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

Tilos a weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik a Tanulom Magam Tréningek képviseletére jogosult személytől származó írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a weboldalon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bármely része.

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti különösen az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy különösen az alábbiakat tegye:

 • a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;

 • a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;

 • a Szolgáltatás megosztása bármely harmadik jogosulatlan személlyel;

 • a Szolgáltatás tartalmának bármilyen módon való rögzítése (képernyő felvétel stb.), másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;

 • a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása;

 • a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

 • A Szolgáltatás jelen 7. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, melynek alapján a Tanulom Magam Tréningek a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti.

 • A jelen nyilatkozatban megfogalmazott felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

 

8. BIZTOSÍTÉK

A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a weboldal működését akadályozza, nehezíti, így különösen túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

A Felhasználó nem kísérelhet meg a weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet.

 

9. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, ÜZEMZAVAROK ÉS KIMARADÁSOK

A Szolgáltatásban bekövetkezett bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell a Tanulom Magam Tréningek szervezőjének. A Tanulom Magam Tréningek a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek érdekkörén kívül esnek vagy olyan egyéb hibák esetén, amelyek amiatt következtek be amelyek felmerülése a Felhasználónak róható fel. A vis major a Tanulom Magam Tréningek érdekkörén kívül eső ok.

A Szolgáltatás használhatatlanságát okozó azon üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért az Tanulom Magam Tréningek a felelős, azon Felhasználók, akik ezt kérik, az irányadó jogszabályok szerinti méltányos kártérítésre jogosultak. Nem jár kártérítés a Felhasználók részére olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt, amelyek a Szolgáltatás karbantartása céljából szükségesek. A Tanulom Magam Tréningek tájékoztatja a Felhasználókat, hogyha tervezett karbantartásra kerülne sor.

10. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Tanulom Magam Tréningek szervezőjének és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkezésének magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben a weblap tartalmát (pl.: oktatási segédanyagok, eBookok, videókurzusok, cikkek, előadások) harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként, videónként (domain, vagy aldomain ebben az esetben oldalnak minősül) napi 50.000Ft kötbért számlázunk a felhasználónak.

Szöveges tartalom esetén másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes tartalom 20%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Ha tört oldalak, vagy mondatok kerülnek megjelenítésre, úgy a kötbér mértéke szavanként napi 100Ft.

A kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesül a felhasználó abban az esetben sem, ha a jognyilatkozat ismeretlenségére hivatkozik, mivel a weboldal tartalma közjegyzői hitelesített jegyzőkönyvben kerül rögzítésre évente 4 alkalommal, vagy időszakosan. A közjegyzői kiadmányok jelentik a bizonyítási eljárás alapját. A tartalmak átvételével a felhasználó elfogadja ezen kötbér megállapodást.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató a https://tanulommagamtreningek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon olvasható.

bottom of page